Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging is voor iedereen toegankelijk. Wij stellen geen nadere eisen aan een aspirant-lid. De leden van de vereniging hebben een gemeenschappelijke noemer en dat is de interesse voor de historie en dan speciaal in die van Heerlen. Een deel van de leden is meer dan alleen geïnteresseerd en wil ook actief onderzoek doen naar het verleden. De vereniging kent dus passieve en actieve leden. De actieve leden zijn in de meeste gevallen actief binnen een werkgroep.

Het is niet alleen de interesse voor de historie van Heerlen die de leden bindt. De vereniging kent een ledenbijeenkomst, een jaarvergadering en de bijeenkomsten van de werkgroepen, waar naast informatie toch ook de gezelligheid en het onderling contact van belang is. De gezelligheid is nu eenmaal onlosmakelijk verbonden met een activiteit die in de vrije tijd wordt beoefend.

Heeft u interesse om lid te worden van onze vereniging dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris via een mail naar info@heemkundeverengingheerlenstad.nl of per post naar het secretariaat Willemstraat 66, 6412 AT Heerlen. Geeft u bij de aanmelding ook aan of u interesse hebt in actieve geschiedbeoefening en eventueel belangstelling heeft voor deelname aan een bepaalde werkgroep.

De contributie bedraagt minimaal € 15,- per jaar, hetgeen betekent dat u altijd vrijheid hebt om een hoger bedrag te betalen. De contributie kunt u overmaken op bankrekening 492 28 28. t.n.v. Heemkundevereniging Heerlen Stad. Voor alle duidelijkheid het betreft hier een oude Postbankrekening.

Ledental
Het ledental neemt gedurende de jaren langzaam toe. Op dit moment kent de vereniging 120 leden. Hiervan woont het grootste deel in Heerlen en Parkstad. Een aantal Heerlenaren die elders wonen, voelt zich nog steeds verbonden met hun stad en is lid van onze vereniging.

Jaarvergadering
In het begin van elk jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden. In deze vergadering komen de zakelijke punten aan de orde zoals de benoeming van bestuursleden, het jaarverslag van de secretaris, het financiële jaarverslag van de penningmeester en het verslag van de kascommissie. Na het officiële deel is er meestal een lezing, presentatie of film/video vertoning.

Ledenactiviteiten

Naast de jaarvergadering is de ledenbijeenkomst het moment dat de leden van de vereniging elkaar kunnen ontmoeten. Deze bijeenkomst vindt plaats rond een lezing, presentatie of film/video vertoning

Werkgroepen
De kern van de heemkundevereniging wordt gevormd door de werkgroepen want daar wordt in feite het doel van de vereniging: het onderzoeken van het verleden van de eigen leefomgeving, verwezenlijkt.

 

[ninja_display_form id=2]

slutload pornolupo