Home

De heemkundevereniging Heerlen Stad is de heemkundevereniging voor het centrum van Heerlen. Heerlen kent voor de verschillende buurten een eigen heemkundevereniging.

Het doel van een Heemkundevereniging is het verleden van de eigen leefomgeving te onderzoeken. Het woord heem in de heemkunde sluit eigenlijk precies aan op het woord “heem” in het Heerlens dialect. “Heem”, wat staat voor thuis ofwel je eigen leefomgeving.

In eerste instantie richt de vereniging zich op de tijd vanaf 1800. De feiten van de negentiende en twintigste eeuw zijn naar verhouding nog gemakkelijk te verzamelen. Dit “recente” verleden sluit ook meer aan op onze eigen leefomgeving en op de stad Heerlen zoals die nu is.

Dat er veel mee te delen is over het “heem” van Heerlen en dan in het bijzonder de oorspronkelijke dorpskern moge uit de inhoud van deze website blijken.

slutload pornolupo