Bestuur

Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

voorzitter: Cor van Schendel  06-53414691
secretaris: Leo Franck
penningmeester: Leo Franck
leden: Jan Koelman, Peter Schunck
Volgens de statuten van de vereniging worden de bestuursleden door de algemene ledenvergadering gekozen uit de leden van de vereniging. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Om die reden is er een bestuurrooster opgesteld, dat de wisseling van de bestuursleden over de jaren spreidt.

Het bestuur kunt u bereiken via het e-mailadres van de vereniging info@heemkundeverenigingheerlenstad.nl.

Het postadres van de vereniging is:
Heemkundevereniging Heerlen Stad
t.a.v. secretariaat
Willemstraat 66
6412 AT Heerlen

Buiten dit postadres kent de vereniging ook een verenigingslokaal. Dat is een kantoorruimte in Zorgcentrum Douvenrade, Douvenrade 1 (aan de Valkenburgerweg) in Heerlen. Hier wordt door het bestuur en de werkgroepen vergaderd. Tevens is hier ook het archief en de verzameling van de vereniging ondergebracht. Deze ruimte is alleen toegankelijk via een afspraak met een van de bestuursleden.

slutload pornolupo