Redactie van het verenigingsblad

Het verenigingsblad “Hart van Heerlen”of ook wel informatiebulletin genoemd wordt in de regel twee keer per jaar uitgegeven. Het doel van dit blad is om de leden te informeren.

Allereerst informeren over het verenigingsnieuws. De laatste jaren is het echter ook gegroeid naar een blad dat historisch artikelen publiceert en wordt de inhoud van het blad steeds meer door deze artikelen gevormd. Het moet een forum zijn waar de kennis, die door de leden is vergaard, geëtaleerd kan worden. Dit is het beeld dat de redactie voor ogen staat. Voorlopig is het echter zo dat de meeste artikelen door de redactie worden geschreven. De redactie wordt gevormd door Loes Loffeld en Leo Franck. Vandaar hier nogmaals een oproep aan de leden maar ook andere geïnteresseerden om een artikel voor het blad te schrijven. Mocht u een interessant onderwerp hebben maar bent u niet goed in staat zijn om dit op papier te zetten, dan wil de redactie u daarbij graag helpen.

De toevoeging “Heerlen Stad” in de naam van de vereniging duidt aan dat het de heemkundevereniging voor het centrum van de stad Heerlen is. Het centrum van een stad is ook wel het hart van de stad. Vandaar de naam van het verenigingsblad “Hart van Heerlen”. Deze naam wordt nog eens versterkt met de toevoeging: “vóór en dóór Heerlenaren met hart voor Heerlen”.

Inhoudsopgave van het informatiebulletin “Hart van Heerlen”

Editie nr. 1, februari 2008
Van de redactie 1
Agenda jaarvergadering 12 februari 2008 2
In memoriam Wilfried Jongen 3
Jaarverslag 2007 4-6
Ledenlijst 2007 7

Editie nr. 2, oktober 2008
Van de redactie 1
Introductie werkgroepen 2
Werkgroep Foto en Film 3
Het kruis “op gen Linge”, door Harry Kuipers 6-8
Uitnodiging ledenbijeenkomst 4 november 2008 9
Van de voorzitter, door Jan Bardoul 10

Editie nr. 3, februari 2009
Van de redactie 2
Van de voorzitter, door Jan Bardoul 2
Uitnodiging ledenvergadering 10 februari 2009 3
Verslag ledenvergadering 12 februari 2008 4-5
Graffiti anno 1922 op toren Pancratiuskerk, door Jan Teunissen 6-7
Jaarverslag 2008, door secretaris Leo Franck 8-11

Editie nr. 4, november 2009
Van de redactie, door Leo Franck 1
Verenigingsnieuws, door Leo Franck 2
Een Wandeling door Parkstad anno 1755, door Loes Loffeld 3-5
Designatie en afpalingen der wegen door de heer
hoofdofficier des Lants van Valkenburg, door Loes Loffeld 8-27

Editie nr. 5, februari 2010
Van de redactie 1
Verslag van de ledenvergadering van 10 februari 2009 2-4
Verenigingsnieuws; Lijst van gulle gevers 5
Oud Heerlen in woord en beeld,
achter gen ou hoezer, door Loes Loffeld 6-9
Jaarverslag 2009, door de secretaris Leo Franck 10-14
Oppen Linge,
herinneringen aan de Kruisstraat, door Jan Teunissen 15-20

Editie nr. 6, juni 2010
Van de redactie 1
Franck en Heerlen, door Leo Franck 2-19
Verenigingsnieuws, kalender 2011 20
‘De Tesch’ een vergeten plek in het centrum
van Heerlen deel I, door Loes Loffeld 21-27

Editie nr. 7, december 2010
Van de redactie 1
Steenbakkers in Heerlen, door Leo Franck 2-7
Verenigingsnieuws; ledenbijeenkomst 16 november 8
‘De Tesch’ een vergeten plek in het centrum
van Heerlen deel II, door Loes Loffeld 9-28

Editie nr. 8, maart 2011
Van de redactie 1
Heeft de heemkundevereniging een voorganger
gehad?, door Leo Franck 2-5
Jaarverslag 2010, door de secretaris Leo Franck 6-11
‘De Tesch’ een vergeten plek in het centrum
van Heerlen deel III, door Loes Loffeld 12-28

Editie nr. 9, september 2011
Van de redactie 1
Oud en Nieuw Heerlen, door Leo Franck 2-9
‘De Tesch’ een vergeten plek in het centrum
van Heerlen deel IV, door Loes Loffeld 10-32

slutload pornolupo