Ontstaan van de vereniging

Het initiatief om tot een heemkundevereniging te komen is genomen door de Historische kring Land van Herle in het jaar 2006. In de omliggende plaatsen bestonden al geruime tijd zulke verenigingen en waarom dan niet voor Heerlen. Na een redelijk druk bezochte informatieavond in november 2006 bleek er genoeg interesse te zijn om een vereniging op te richten. Tijdens deze bijeenkomst is een voorlopig bestuur geformeerd en konden stappen worden ondernomen om tot een oprichtingsvergadering te komen die op 30 januari 2007 plaatsvond.

Het doel van een Heemkundevereniging is het verleden van de eigen leefomgeving te onderzoeken. Heem kan dan worden opgevat zoals ons Heerlens woord “heem’ dat thuis of wel leefomgeving betekent. Hierbij staat de mens centraal en gaat het niet zozeer om bekende geschiedkundige feiten. De leefomgeving die tot uitdrukking komt in personen, families, gebruiken, verenigingen, ondernemingen, instanties en gebouwen.

Als Heemkundevereniging Heerlen Stad richten wij ons op het centrum van Heerlen, met de aangrenzende buurten. Het Hart van Heerlen, zoals deze benaming ook terugkomt in de naam van ons verenigingsblad of informatiebulletin.

Historie kan in de tijd gemeten veelomvattend zijn. In eerste instantie richt onze vereniging zich op de achttiende tot en met de twintigste eeuw. De feiten uit deze periode zijn naar verhouding nog gemakkelijk te verzamelen. Dit “recente” verleden sluit ook meer aan op onze eigen leefomgeving en op de stad Heerlen zoals die nu is.

Gooi niets weg !

De activiteiten van de vereniging zijn gericht op het verzamelen en vastleggen van historische feiten. Dat kan in de vorm van het verzamelen en vastleggen van oude foto’s, films, video’s, maar ook het beschrijven van bijzonderheden over gebouwen, personen, instellingen en verenigingen. Komt u spullen tegen die met het verleden van Heerlen zijn verbonden, onthoudt dan ons devies “bezint eer gij met weggooien begint”. De vereniging is doende om een verzameling op te bouwen. Bezit u boeken, foto’s, tijdschriften, folders, akten of andere voorwerpen die mogelijk van heemkundig belang zijn, dan kunt u deze  aan de heemkundevereniging aanbieden. Wij zijn u zeer dankbaar voor uw waardevolle stukken en zullen deze voor het nageslacht behouden.

 

slutload pornolupo