Heerlense zakenmensen in de 20e eeuw deel 1

2.5.1.1.Victor Maximilien van den CAMP

Woninginspecteur bij de Saatsmijnen, later makelaar‑taxateur, geboren op 28‑05‑1882 te Brunssum, overleden op 30‑09‑1959 te Heerlen op 77‑jarige leeftijd. Begiftigd met het erekruis “Pro Ecclesia et Pontifice”, Voorzitter van de vereniging “Het Groene Kruis”, Lid van de Vincentiusvereniging.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 09‑05‑1910 te Heerlen met Anna Philomena Katharina (Anna) BOUMAN, 28 jaar oud, geboren op 13‑10‑1881 te Heerlen, overleden op 07‑03‑1956 te Heerlen op 74‑jarige leeftijd, hun pleegkind was Maurice J.M.Brans, dochter van Gijsbertus Maria Alphonsus (Alphons) BOUMAN, boekbinder,boekdrukker,pensionhouder, en Anna Maria Hubertina Philomena SEVERENS. Hun pleegkind was Maurice Brans. Was steeds op weg om zijn mede mensen te helpen. Op een avond terug van een vergadering werd het hem fataal en men vond hem dood liggend onder aan de trap in zijn woning. (zie verder boek 1).

 

2.5.1.2.Martin Camps en Maria Chorus

Slager, veekoopman , stoffenhandelaar en avonturier.

Martin Camps is te Sittard geboren op 01 februari 1883. Hij heeft zijn middelbare school in Kerkrade op het Rolduccollege doorlopen. Hierna is hij bij zijn vader Peter in de leer gegaan, die schapenhandelaar was te Venray.  Peter Camps en dhr. Poels (vader van Dr. Poels) ook wonende te Venray dreven samen een schapenhandel tot  ver in Duitsland. Over zijn leven in de schapenbranche wordt later geschreven.  Voor zijn 18het levensjaar is hij naar Argentinië gegaan om schapen te slachten en te kopen.

Voor zijn dienstplicht te vervullen tijdens de eerste wereldoorlog is hij terug gekomen, is getrouwd met een dame uit Sittard die handelde in stoffen en is heeft zijn verdere leven handel gedreven in stoffen te Heerlen. (zie verder boek 1).

 

2.5.1.3. Maria Coumans Schmitz * 22-07-1866 † 16-03-1957 (foto 2.5.1.3.)

Ze handelde in suikerwaar maar moet ook in het zelfde pand vis verhandeld hebben.
Ze leefde in Heerlen onder de naam Vusj Marie.

’t Vusj Marie,
Dat houw in de Ouw Kirksjtroat inne sjnuutswinkel. Doa kos me langgelijie wondertutjes geële va inne cent of van een knepke (stuiver). Een wonder han ich d’rnoeëts i gevoonge. Miestal hows te pech en voongs te nieks aangesj dan get grumele van pletskes, houws te geluk dan vongste ee ringsjke dat aan ginne veenger paste of ooch waal ins ee flutje, woe mit me de mam steremanasse gek kos make. Dat woar nu êch ee fluitje van inne cent.(zie verder boek 1)

 

 2.5.1.4.Harrie Koolen

Fysiotherapeut. Van pleegkind tot Nederlands bekendste fysiotherapeut. Geboren te Heerlen op 18 augustus 1916. Inhetzelfde jaar overleed zijn vader.

Voorgeschiedenis:

We beginnen het verhaal van Harrie Koolen bij zijn overgrootvader.
Zijn overgrootvader Hendrik Jozef Koolen, werd geboren te Heerlen op 11 april 1833 en is te Heerlen overleden op 23 februari 1926. Hij woonde in de Schinkelstraat no. 56 (thans Honigmanstraat). Maar volgens het adres boek uit 1915, 1922, heeft hij daarvoor gewoond in de Gasthuisstraat no. 14.(zie verder boek 1).

 

2.5.1.5. Peter Martens

Juwelier. Eén van de eerste juweliers die in 1900 naar Heerlen
kwamen. Hij werd opgevolgd door zijn zoon en daarna door zijn kleinzoon.

Peter Nicolas Martens * 01-09-1892 † 23-03-1973
De eerste zaak lag in de Geleenstraat 103. Het huisnummer is naderhand veranderd in Geleenstraat 34 toen de Geleenstraat werd opgesplitst in Valkenburgerweg en Geleenstraat.
Het pand was eigendom van Pieters Dortu. In dit pand zijn de vier zoons geboren.

(zie verder boek 1)

 

2.5.1.6. Johannes Ubachs

Aannemer. hij heeft voor ons zijn Werk- en kostenlijsten vanaf 1900 – 1924 achtergelaten.

eerste generatie
Jan Hendrik Ubachs geboren te Nieuwstad op 18september 1826 en overleden te Pey Echt op 14 april 1902 was getrouwd op 26 november 1856 te Montfort met Gertrudis Aben, geboren te Echt op 23 juni 1822 en overleden te Echt op 5 mei 1893.

2de generatie

Uit dit huwelijk is Johannes Michiel Hubert geboren te Pey Echt op 18 juni 1857 en overleden op 18 mei 1937 te Heerlen.

1910. Hij was Aannemer en bouwer van het stationsgebouw te Heerlen en van andere stations langs de spoorlijn Heerlen-Herzogenrath.

Ridder in de orde van de H. Gregorius, en lid van het Burgerlijk Armenbestuur.
(zie verder boek 1)

 

2.5.1.7. J. Verouden

Metaalbewerker.Van hoefsmid tot brievenbus maker.
Geboren te Vught 28 april 1879 en overleden te Heerlen 10 maart 1953.

Weer een zakenman die de weg naar Heerlen heeft gevonden omstreeks 1900.

Hij was geboren uit het huwelijk van Jacobus Johannes Verouden en Catharina Francisca Welters.

Johannes Verouden is in 1902 in het huwelijk getreden met Dimphana Helena Jospha Breuer.
Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen geboren.
Als metaalbewerker heeft hij eerst gewerkt en gewoond in de gemeente Vught. Dit is te zien in het geboorte register van de eerste drie kinderen. De vierde en de rest van het kinderrijke gezin zijn allen in Heerlen geboren. (zie verder boek 1).

 

Heerlense Zakenmensen 20ste Eeuw deel 2

 

2.5.2.8. Jansen Bauwers

Groenten en fruit: Het harde leven van een groentehandelaar
fruithandelaar uit de vorige eeuw.
Bauwenz
De Bauwenz tak van Jansen – Bauwenz kon tot begin 1800 worden getraceerd en stamt uit Aken. De familienaam Bauwens wordt eigenlijk met een s op het einde geschreven maar op een of andere wijze is daar een z uitgeworden. We vermoeden dat dit komt door het destijds gebruikelijke Gotische schrift dat voor drukwerk gebruikt werd. De gestileerde s lijkt voor de moderne mens erg op een z en is daarbij op een gegeven moment waarschijnlijk permanent in een z veranderd. De Bauwens uit Aken waren arbeiders zoals hoveniers en dagloners.

Fréderich Johann Hubert Bauwens geboren op 1 juli 1875 te Aken trouwt op 7 augustus 1899 te Amstenrade met Therésia Jongen geboren op 29 juni 1877, eveneens te Aken. Frederich is (groot)handelaar in groeten en fruit en staat bijvoorbeeld op de Heerlense markt. Uit hun huwelijk komen een drietal dochters voort. De oudste dochter Maria Jozefina Bauwens wordt geboren op 21 december 1899 te Heerlen. (zie verder boek 2)

2.5.2.9. Levels. Schoenmaker

Van elf ambachten tot zelfstandige zakenman.
in schoenenverkopen.

Lodewijk Hubertus Levels geboren 7 november 1888 overleden 24 maart 1967

Hij werd geboren te Panheel (Limburg) op 7 november 1888 en is overleden te Heerlen op 24 maart 1967. Hij trouwde op 4 mei 1922 te Heerlen met Anna Maria Regina Swinnen, geboren te Meerhout in België op 26 juni 1891 en overleed te Heerlen op 24 maart 1967.
Uit dit huwelijk werd op 25 november 1923 te Heerlen een zoon geboren, Seraphin Hendrik Albert Joseph.
Het zoeken naar wat voor soort werk?
Lodewijk Hubertus Levels heeft op vele plaatsen gewoond en gewerkt.
Na zijn diensttijd, is hij in 1908, naar Heerlen gekomen, om te gaan werken als lekenbroeder in de Kneipp aan de Putgraaf bij broeder Aloysius, “de kruidendokter”. De eerste keer deed hij dat van 21 januari 1907 tot 13 juni 1907 en is toen weer naar Panheel vertrokken om voor de tweede keer op 16 oktober 1907 terug te komen bij de broeders. (zie verder boek 2).

 

2.5.2.10 Funs Pelt

Broodbakker en organisator bij de Winkbülle en in diverse andere verenigingen

 De voorgeschiedenis.

In de bevolkingsregisters van 1910 tot 1958 staat vermeld dat de ouders van Funs Pelt op 17 mei 1921 uit Schaesberg kwamen en gingen wonen op de Kanaalstraat 8. Zijn vader was op dat moment meesterknecht bij de bakkerij “ Ons Dagelijks Brood”.
Tijdens het interview met Fons ( Alphons Helma) Pelt bleek zijn oudste herinnering , dat hij als driejarige jongen op de bok van de wagen van zijn oom (de Roy van Zuidewijn J., broer van moeder) zat om naar het nieuwe huis op de Bekkerweg 1 te verhuizen. Dit moet op 8 maart 1924 zijn geweest.
In het adres boek van 1915 vinden we dat de heer J. de Roy van Zuidewijn, bierhandelaar, woont op de Lindestraat no.8 (thans Nobelstraat). Maar in het adresboek 1921 – 1922 staat dat de dhr. J.De Roy van Zuidewijn woont op de Bekkerweg no.1, de latere woning van de familie M. Pelt – de Roy van Zuidewijn en hun drie kinderen. (zie verder boek 2).

 

2.5.2.11. Robertz Café- hotelhouder

De ene uitbreiding na de anderen tot één van de grootste hotel bedrijven van Heerlen.
Hoteleigenaar HermanRobertz geb. Schaesberg 31 mei 1864 overl. Heerlen 7 maart 1919

Het was in de zomer van 1907 om precies te zijn op de 28ste juni, toen Hermann Joseph Robertz zich in Heerlen vestigde. Hij was geboren te Schaesberg op 31 mei 1864 en begaf zich later naar Aken waar hij in het hotel – café en restaurant bedrijf de nodige routine en ervaring opdeed in het bekende “Linzenshäuschen”.

In Heerlen vestigde hij zich in de Geleenstraat in het pand, waar daarna de heer Herzberg zijn horlogerie en muziekhandel dreef, later is er de kantoorboekhandel van van Hooren gevestigd.
Dit pand, was eigendom van de familie Gerards van beroep belastingschatter van de gemeente. (zie verder boek 2).

 

2.5.2.12. Savelbergh

Drogist. handelaar in alles. en Duplicaten maker van al zijn handelscorrespondentie.
Jan Willem Savelbergh wordt geboren op 24 juni 1871 te Heerlen en is overleden te Heerlen op 04 maart 1929. Hij was gehuwd met Maria Catharina Custers. Zij was geboren op 24 juni 1879 te Heerlen en is overleden bij haar dochter te Houthem St. Gerlach op 16 oktober 1956. Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren. Zijn zoon Mathieu Hubert Savelbergh heeft het bedrijf overgenomen. Hij was net als zijn vader drogist en heeft zich later gespecialiseerd in de elektrotechnische groothandel. Tijdens de receptie welke werd gehouden bij gelegenheid van het betrekken van een nieuw pand is hij gestorven. Zijn echtgenote heeft nog enkele jaren het mededirecteurschap bekleed.
De tekening hiernaast was de enige afbeelding die de kleinzoon bezat van zijn grootvader . (zie verder boek 2).

 

2.5.2.13. Schiffers

Caféhouder. De 1ste bioscoopexploitant en zaal verhuurder.
Peter Josef Hubert Schiffers *09-01-1881 †21-09-1921.

De oorsprong van de familie Schiffers ligt in Saarmünster in Duitsland. De nazaten zijn via Oirbeek, Spaubeek, Heerlen, Ubach over Worms uiteindelijk in Heerlen terechtgekomen.
Peter Josef Hubert Schiffers en zijn echtgenote Maria van Elteren hebben eerst een café gehad aan de Geleenstraat “op gen Trepkes”en later het bekende Café, Hotel aan de Saroleastraat.

Zoals veel werknemers in de horeca gingen ze het vak leren in Duitsland. (zie verder boek 2).

 

2.5.2.14. Schmitz

Metaalbewerker: Van brandweercommandant tot regisseur van volkstoneel.
Jacob Hubert Ernst Schmitz, geb. 29 mei 1857 overl. 2 augustus 1929
De bekende Heerlenaar stamde zowel van vaders- als van moederskant uit Duitsland. Hij is geboren en gestorven in Heerlen.

De geboortedatum van Jacob Schmitz schijnt een probleem te zijn geweest.

In het bevolkingsregister staat de datum twee maal doorgestreept, eerst 4 dan 29 en uiteindelijk 3 mei. Op het bidprentje staat 29 mei en in het uittreksel voor het burgerlijk huwelijk staat eerst de dertigste mei, dit is doorgestreept en veranderd in de kantlijn in negen en twintig. Dit is goedgekeurd door M. J. Savelberg ambtenaar van de burgerlijke stand.

Hij was een van de bekendste figuren uit Heerlen in het begin van de vorige eeuw.

(zie boek 2).

 

2.5.2.15. Simons

Aannemer; Van wethouder, aannemer van grote projecten tot schatgraver.

Er waren twee broers, we zullen een er van volgen.

Jan Willem Simons geboren te Klimmen op 6 oktober en overleden te Heerlen op 11 maart 1969.

Op 21 juli 1913 stelt het dagelijks bestuur van de ambacht – en mijnschool voor het

bouwen van de school te gunnen aan het Heerlense aannemersbedrijf gebr. Simons

voor een som van f 75.000. getekend door de architect Jan Stuyt.

De tijd dringt.Op 12 december van dit zelfde jaar is de school geopend voor 20

leerlingen in twee vakrichtingen.

De tweede verdieping laat staan het dak waren er nog niet.

Op 4 augustus 1914 delen de aannemers gebr. Simons het bestuur van de school mee

……… dat in verband met de ingebruikneming van het gebouw Ambacht – Mijnschool

door de militaire overheid, vanaf hedenmiddag drie uur wordt er van ons geen

verantwoordelijkheid meer dragen voor de eventuele schade welke wordt
toegebracht aan of in het gebouw.

Dus men was een jaar later nog niet klaar.
In 1916 en 1917 bouwt de gebr. Simons, drie woningen aan de zuidzijde van het

plein de nummers 25, 26, en 27.

Ze bouwde op de Akerstraat de 1ste vroedvrouwenschool van1912 – 1924 en de

directie woning ook naar de tekeningen van Jan Stuyt. In 1912. (zie verder boek 2).

 

2.5.2.16. J. v. Wersch.

Handelaar. Van loopjongen tot directeur tot groothandel.
Het begin van het verhaal “Jacques”.
 Jacques Maria Hubertus van Wersch, geboren te Heerlen in de buurt Schandelen, op 19 augustus 1934 in de Dobbelsteijnstraat no. 16, een veel te klein huis voor een dergelijk groot gezin. De Dobbelsteijnstraat liep parallel aan de Kasteellaan, tussen de Meezenbroekerweg en de Burettestraat. De laatstgenoemde straat liep langs de vijver (Wijer).
 De volgende generatie.
No.8.5.3. Jacques, Maria Hubert van Wersch. Beroep: was steeds werkzaam in diverse takken van de handel. Jacques (geboren te Heerlen op 19 augustus 1934) is getrouwd op 24 september 1960 met Petronella (Nellie) Sofia Bruininks (geboren 12 december 1938 te Heerlen). Uit dit huwelijk zijn twee dochters geboren. Maria Francisca (geboren 01 november 1961) en Petronelle Wilhelmina (geboren op 8 februari 1966). Hij is begonnen als loopjongen bij de Edah aan de Willenstraat te Heerlen). (zie verder boek deel 2).

 

Heerlense Zakenmensen 20ste Eeuw deel 3

 

2.5.3.17. Pierre Begas

een radiopionier (radiofabrikant) uit Zuid-Limburg. Van radiobouwer tot grammofoonplaatsnijder.
Geboren te Vroenhoven op 28 augustus 1898 en overleden te Heerlen op 29 december 1948.

P.A.A. (Pierre) Begas werd geboren op 28 augustus 1898 in Oud-Vroenhoven (bij Maastricht). Hij was de enige zoon in het gezin van Henricus Begas, sluiswachter in Maastricht. In zijn jeugd woonde hij met zijn ouders en jongere zus aan de O.L.V. kade 1 in Maastricht. Hij volgde in deze stad een opleiding tot boekhouder en werkte in die hoedanigheid enkele jaren bij een bouwmaterialenhandel.
In 1919 kreeg hij een catalogus in handen van de “Eerste Nederlandsche Automatische Telefoon Onderneming” in Amsterdam en omdat deze onderneming nog niet in Limburg vertegenwoordigd was, bood hij zich aan als agent voor deze provincie. Tot een agentschap is het evenwel niet gekomen, maar het feit toont wel aan dat Pierre oog had voor nieuwe technische ontwikkelingen en dat hij over ondernemingsgeest beschikte. (zie verder boek 3).

 

2.5.3.18 Mathieu Custers

Directeur spaarbank. Het beheren van gelden voor de kleine man
op R. K. basis.

DE VOOROUDERS VAN MATHIEU CUSTERS (KUSTERS)

De familie Custers is afkomstig uit Aken. De oudste gegevens tot op dit moment zijn te vinden in de registers van de katholieke kerk St. Foillan in Aken. Daarin staat vanaf begin 1700 tot begin 1800 de familie vermeld als Cüsters.

In het bevolkingsregister van Aken in 1812 staan de overgrootouders van Mathieu vermeld als “Nikolaus Küsters (62), Journalier (=dagloner) en Gertrude Fückers (54)” met als godsdienst “Katholisch”. Nikolaus en Gertrude hadden 2 kinderen: Ignatius (*1789) en Gertrude (*1795). Ignatius was van beroep slagter en trouwde in 1820 in Aken met Ida Maria Schils (1797) uit Heerlen. Zij waren de grootouders van Mathieu en verhuisden omstreeks 1830 vanuit Aken naar Heerlen en worden daar ingeschreven als Custers. In de praktijk schreef Ignatius echter zijn naam met een K en zette hij ook zijn handtekening met een K. Dat deden ook zijn kinderen.Op de schrijfwijze van de naam kom ik aan het eind van dit artikel terug. (zie verder boek 3).

 

2.5.3.19. Alex Emonds

Drukker. De werker van 70 uur per week en de rest.
Geboren te Heerlen op 07-08-1912.
Alexander Emonds werd geboren op de hoek van de Emmastraat Kerkstraat. Zijn vader, Jan Jozef Hubert Emonds, kort weg Jos genoemd had daar een manufacturen zaak.
Tevens dreef hij met drukker Anten een drukkerij op de Akerstraat 16 (nu Udine).
De broer van zijn vader heette eveneens Jan Jozef Hubert en werd Sjang genoemd.
Bij het uitzoeken van de familie gegevens leverde dit in het begin enige verwarring op. De twee families woonden in het begin ook nog praktisch naast elkaar. De een onderaan in het Kerkstraatje, de ander op het Kerkplein. (zie verder boek 3).

 

2.5.3.20. Keulaerds

Slager. Eén van de vele slagers van Heerlen.
Verder de beschrijving van Mia Keulaerds, onderwijzeres.

Voorgeschiedenis.
Jan Hubert Keulaerds is geboren te Schaesberg op 22 oktober 1875. Zijn vrouw Maria Josepha Werry op 7 september 1879 te Kerkrade . Het echtpaar is getrouwd te Kerkrade op 13 juni 1907. Ze kregen acht kinderen, twee zoons en zes dochters. De tweede zoon is na twee maanden overleden. Verder zullen we het zesde kind, Mia Keulaerds nog nader beschrijven.
De Slagerij “Jan Keulaerds”. J. Keulaerds heeft een slagerij gehad op het
Kerkplein no. 11 (al vermeld in het bevolkingsboek van 1915).
De buren waren winkelier H. Hennen op no. 10 en aan de andere kant manufacturier J. Emonds. Om het rijtje af te maken, A. Bodelier
begrafenisondernemer, koster J. Notermans, Wed. Coumans suikerwaren, Ja. Loven modiste, J. Goris kleermaker en voor de kerk M. Merkelbach, slager. Twee Slagers op één plein. (anno 2009 één slager in het gehele centrum). (zieverder boek 3).

2.5.3.21. Quanjel

Banketbakker s in drie generaties.

Hendrikus Wilhelmus Quanjel Grootvader geboren te Well gemeente Bergen (Lb.). Op 19-02-1855 en overleden te Heerlen op 01-08-1940.

Hij was van beroep marechaussee, en werd steeds overgeplaatst.

Dit is goed te zien aan de geboorte plaatsen van de kinderen, o.a. Thorn. Gulpen en Heerlen

Hij is in 1897 naar Heerlen gekomen nadat hij was ontslagen uit de militaire dienst. Hij heeft zijn paard en zadel verkocht. Het was indertijd gebruikelijk dat deze eigendom waren van de ruiter. Hij vertrok naar Heerlen om daar een nieuwe start te maken. ( de prijs van zadel en hoofdstel in 1918 was ongeveer fl. 200 tot fl. 300 waard).

Met het ontvangen geld (voor paard en zadel) heeft Hendrikus Wilhelmus Quanjel gedeeltelijk een terrein gekocht ( zie akte fl. 500,- )van dhr. Savelberg aan de Geleenstraat en daarop een huis gebouwd. ( de toekomstige buurman).

Ook zijn voorvaderen waren bij de marechaussee of bij de militie geweest. (zie verder boek3)

 

2.5.3.22. August v. Wersch

Behangzaak. Met beschrijving van Tante Truus, 103 jaar.
Hubert Pieter August van Wersch Geboren te Heerlen op 21-05-1864
Overleden te Heerlen op 19-10-1918
Hubert Pieter August van Wersch was het derde kind van het echtpaar Jan Willem Anton van Wersch en Maria Gertrude Francesca Vijgen. Totaal had dit echtpaar elf kinderen.
Hubert Pieter August van Wersch roepnaam “ August”.
De voorgeschiedenis;
August van Wersch werd geboren op 21 mei 1864 op de Dorpstraat te Heerlen
( Emmastraat daarna Pancratiusstraat). Hij was het derde van elf kinderen. Zijn ouders bewoonden toen het grootste huis in deze straat. Er woonde niet alleen dit grote gezin maar het bood ook plaats aan vele familieleden en bedienden. August ’s ouders boden steeds de helpende hand als er problemen waren met huisvesting.

Op 21 februari 1895 huwde hij te Heerlen met Maria Gerarda Hubertina van de Werff. De eerste vier jaren woonde het gezin aan de Geleenstraat tegenover het Stadhuis. Hier werden de eerste vier kinderen geboren. (zie verder boek 3).

 

2.5.3.23. Willem v. Wersch

Horlogemaker. Niet in de verf gegaan, misschien daardoor de
minste van zijn broers, werd gemeente ambtenaar.
 Maria Hubert Willem van Wersch.
 Maria Hubert Willem van Wersch (de vierde van Wersch op rij die hier beschreven
wordt).
Marie Hubert Willem van Wersch was het 8ste kind uit het gezin van elf kinderen, van
Jan Willem Antoon van Wersch en Marie Anna Augustina Vijgen. Hij was de enige
zoon die niet in de verfhandel en aanverwante artikelen ging werken, maar koos voor
het beroep van horlogemaker.
Hij werd geboren op 25 juli 1872 te Heerlen en overleed daar op 3 november 1918 in
de leeftijd 46 jaar. Hij trouwde voor de eerste keer met Anna Gertruda Havenith op 7
oktober 1897 die geboren was te Aken op 1 november 1874 en overleed te Heerlen
op 28 augustus 1900.
Uit dit eerste huwelijk zijn twee dochters geboren te Heerlen.
1 Anna Marie Elisabeth, geboren op 18 juli 1898, gehuwd 27-04-1922 in Heerlen.
Met Jan Herman Martin Uiterwaal.
2 Angelica Hubert Joseph, geboren 11 augustus 1899. Deze laatste dochter is na
drie maanden overleden. (zie verder boek 3).

Heerlense Zakenmensen 20ste Eeuw deel 4

 

2.5.4.24.Willem Bour

Dakdekker Komt vroeg te overlijden, voor het levensonderhoud start de weduwe met een sigaren zaak en kostgangers.
Bij een bezoek jaren geleden bij Willem Bour, wonende aan het Aambos, dakdekker en loodgieter van beroep, geboren 27 november 1922. Deze had een aantal trouwboekjes van zijn voorouders in zijn bezit. Zodoende was het mogelijk bijna een compleet overzicht te verkrijgen van de familie Bour van af 1844 tot heden.
We beginnen met de beschrijving Willem Bour geb. te Heerlen 23 september 1844 en overleden te Heerlen op 23 oktober 1931.

Waar hij heeft gewoond, is moeilijk na te gaan, vermoedelijk in de Geerstraat aan de kant van het spoor (Parallelweg).

Willem Bour is getrouwd op 5 juni 1868 te Heerlen met Johanna Hertog. Op latere leeftijd staat hij ingeschreven op Gasthuisstr. nr.15 met zijn tweede echtgenote.

Waarschijnlijk was de Saroleastraat toen nog niet bebouwd. Twee zoons van Willem, Nikolaas Jozef en Hubert Jozef staan in hum beginperiode ingeschreven op Geerstraat 105. (zie verder boek 4).

2.5.4.25. Jan Geijsel

drukker .Een zeer bekende dirigent van zangkoren.
Herinneringen aan een Drukker en Dirigent in de Geleenstraat

Door: de zoon Cancius Geijsel

Inleiding:
Tijdens het bedankgesprek aan de zoon Cancius kwam een voorgeschiedenis naar voren. Zijn ouders die op weg waren naar Zuid Limburg in 1917, om ook een graantje mee te pikken van de mijnbloei, probeerden eerst hun geluk in Brunssum. Hier richten zij een bioscoop op om stomme films te vertonen. De een was verantwoordelijk voor het vertonen van de film. De lichtbron was afkomstig van de koolstofbranders. De volgende van de familie Geijsel was verantwoordelijk voor de begeleidende muziek en de laatste van het gezelschap nam het gesproken woord voor zijn rekening. (zie verder boek 4).

 

2.5.4.26. Frans van Loo

handelaar: Van vrachtrijder tot brandstoffen handel.
Eerste generatie van Loo

De grootvader van Frans (Frens) van Loo.

Mathijs Jozef werd geboren in Hoensbroek op 5 augustus 1848 en overleed in Heerlen op 12 februari 1916. Hij huwde in 1870 in Hörde (Duitsland) met Anna Maria Mengelers, eveneens geboren in Hoensbroek, op 25 mei 1851 en overleed in Heerlen op 30 mei 1937.

Mathijs Joseph van Loo was meester-brikkenbakker. In die tijd was er in het Ruhrgebied een enorme behoefte aan stenen vanwege de opkomst van de mijnbouw en ijzerindustrie, waardoor er heel veel gebouwd werd. Hij ging er met zijn aanstaande echtgenote heen om stenen te bakken en ze trouwden er ook. Toen vanwege de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 de situatie even minder was kwam het gezin terug naar Hoensbroek waar de eerste kinderen geboren werden. (zie verder boek 4).

 

2.5.4.27.. Stephaan Vaessen

juwelier; Van boerenzoon via klokken maker tot juwelier.

VII. Vaessen Hubertus Dominucus

Geboren 14 mei 1835 te Winthagen en overleden op 1 november 1903 te Voerendaal op de boerderij “Morgenster”

Hij was getrouwd met Maria Anna Hubertina Leufkens geboren op 5 mei 1837 te Simpelveld en overleden 12 juni 1920 te Morgenster.

De boerderij dankt zijn naam aam de ster boven de centrale inrijpoort. De boerderij was gelegen bij het tunneltje onder de autobaan Heerlen Antwerpen. Het tunneltje ligt aan de andere kant van de autobaan ter hoogte van de Woon boulevard. De boerderij de Morgenster lag in de gemeente Voerendaal. De kolonie Morgenster welke lag aan de overkant van de weg viel onder de gemeente Heerlen.

Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren, twee dochters en vijf zonen.

De jongste zoon Stephanus Hubertus Vaessen geboren 19 januari 1883, krijgt in 1900 tyfus.
(zie verder boek 4).

 

2.5.4.28. Ferd. van Wersch

schilder: Grootschildersbedrijf, brandweercommandant, vader van een bekend Belgische artieste en toneelspeelster.
Hubert Ferdinand van Wersch.

Hij was de laatste van de vijf broers, van wie het geboortehuis in de Emmastraat (Pancratiusstraat) staat. Het geslacht, van v. Wersch stamt uit de jaren omstreeks 1600 van een grote boerderij “La ferme Lantarne”te Wahlwiller. De grootvader van Ferdinand trok vandaar naar Aken, waar hij een koetsiersbedrijf begon: zijn vader, G. W. v. Wersch, kwam van Aken naar Heerlen, trouwde hier en vestigde in 1859 het bekende schildersbedrijf in de Emmastraat. Ferdinand werd hier op 26 juli 1876 geboren. De vader van Ferdinand stierf toen hij dertien was en zijn moeder toen hij zeventien was, waardoor hij een wees werd. Gelukkig had hij oudere broers die hem opvoedden. Op zijn negentiende werd hij huzaar in ‘s-Hertogenbosch en in 1896 ging hij naar de schilderschool in Rotterdam waar hij op kamers zat. (zie verder boek 4).
Enkel van deze artikelen zijn door nazaten van deze middenstanders zelf geschreven en ter beschikking gesteld.
De heemkundevereniging doet een beroep op de nazaten van de oude middenstand om kennis, foto’s en verhalen aan onze vereniging door te geven.
Als wij niets met deze gegevens doen, gaat een belangrijk stuk verleden voorgoed verloren.

 

Vier uitgaven zijn reeds verschenen en liggen in de boekhandel Plantage in het Corio Centrum.
Ze zijn ook in te zien in de archieven van Rijckheyt en van de Heemkundevereniging “Heerlen Stad”.
Wilt u een of meerdere delen aanschaffen en zijn ze niet meer te krijgen bij de bovenstaande boekhandel, gaarne bericht aan onderstaand adres.
Opgeven per telefoon of per E-mail
Jan Teunissen
tel. 045 571 28 55
mail janteunissen@home.nl
Namens het Heemkunde Bestuur “Heerlen Stad”.
Jan Teunissen
janteunissen@home.nl

 

 

 

 


[i] Stamboom van de Camp

6 reacties to Heerlense zakenmensen in de 20e eeuw deel 1

 • Hans Krumm zegt:

  Geachte Heer Geijs.
  Wel 4,5 jaar na uw reactie, hierbij mijn reactie.
  Rond 1913 had mijn grootvader een zaak op de Sittarderweg. Sinds ca. 1945 begon mijn Pa het bedrijf op de Kempkensweg.
  De winkel in de Saroleastraat was begin jaren 50.
  Ik kan mij een heer Geijs herinneren, hij was vertegenwoordiger en naderhand directeur van Vema in Arnhem, hij woonde in Duiven als ik mij niet vergis.

 • Hans Krumm zegt:

  De richtingaanwijzer, die U bedoelt, was een ronde staaf met verlichting die uitschoof uit het spatbord.
  Deze is nooit aan een duitse firma verkocht.
  De ziekenhuiswanden, die ik mede ontwikkeld heb, hadden niets met Melchior te maken. Melchior was wel de aannemer van het De Wever ziekenhuis (nu Zuyderland).
  Eurostroom is een paar jaar geleden gefailleerd.

 • Hans simons zegt:

  Is jouw grootvader niet,foei mijn opa beledigen
  Gr
  Jjm simons zoon van me simons

 • marian zegt:

  bestaat er ook een lijst van Heerlense zakenvrouwen?

Laat een reactie achter bij Anoniem Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

slutload pornolupo